Hiện tại chúng tôi, Thanh xuân Ford, Hà Nội đang cần tuyển những vị trí hấp dẩn sau đây


  • NHÂN VIÊN KINH DOANH Ô TÔ FORD: 10 vị trí
  • NHÂN VIÊN CỐ VẤN DỊCH VỤ: 02 vị trí
  • KỸ THUẬT VIÊN GÒ HÀN:03 vị trí
  • KỸ THUẬT VIÊN SƠN, ĐÁNH BÓNG : 03 vị trí
  • ĐIỀU PHỐI VIÊN: 02 vị trí

Xin vui lòng nhấn vào box dưới đây và tải xuống thông tin cần thiết cho từng vị trí.

Tuyển dụng tại Thanh Xuân Ford